Friday, March 24, 2006

Tha mi fo bhuaidh...

'S e geam a th'ann an seo: www.blockfrenzy.com Tha e gle fheumail, nuair a tha thu ag obair agus chan eil thu ag iarraidh obair....

2 Comments:

Blogger Graisg said...

Bha mi ann ach às dèidh 15 mionaid cha do rinn mi ach 11.dìogan :-)

12:55 AM

 
Blogger Cadalach said...

Tha fear eile ann an seo 's tha seo math cuideachd. :-)

2:11 AM

 

Post a Comment

<< Home