Friday, March 03, 2006

Strác? Cáite, Ciamar?

Chan eil strác ceart agam air mo chomputair. Tha mi a'cleachdadh ALTGR airson strác geur ach feumaidh mi strác trom. Fhair mi software bho lárach-linn Microsoft - 's e Microsoft Keyboard Layout Creator a th'ann, ach tha na h-ordughan doirbh a tuigsinn. A bheil rudeigin nas fhúrasta aite sam bith?

3 Comments:

Blogger Ru-ra said...

Feasgar math, a Mhòrag,
Dean suil air http://31.freebb.com/gaidhlig/gaidhlig-article66.html
'S e làrach-lìn fheumail a th'innte.

7:53 AM

 
Blogger MoragSorcha said...

Moran taing, ru-ra.

10:39 AM

 
Blogger caoimhinsmo said...

Ann an Windows XP/2000/ME, fhalbh dhan Control Panel (Start > Settings > Control Panel), agus an uair sin tagh Regional and Language Options > Languages > Details..., agus an uair sin cuir an Irish keyboard air dòigh. Gheibh thu an uair sin litir le sràc mhall (grave accent) le bhith a' putadh a' phutan sràc mhall air a' mheurchlàr, agus an uair sin a' putadh na litreach.

6:40 PM

 

Post a Comment

<< Home