Thursday, March 02, 2006

Gu h-araid

'S toigh leam a bhith a lorg laraich-linn neónach. rudan mar seo: www.deuceofclubs.com/moj/mojave.htm 'S e sgeulachd mu dheidhinn ciodhosg fhón anns an fhásach ann an California. Siuthad ma tha!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home