Thursday, March 02, 2006

An toiseach...

Haigh, 's e oileanach a th'annam agus tha mi ag ionnsachadh na Gáidhlig aig colaisde Inbhir Nis. Bu toigh leam a bhith a bhruidhinn cómhla ri luchd ionnsachaidh agus native speakers ma tha. Is toigh leam ceól (rock, albannach, ceilteach, ), cánannan, leabhraichean (bidh a'bharrachd mu dheidhinn sin a dh'aithghearr). Seadh, dé a-nis?

2 Comments:

Blogger Steafan MacRisnidh said...

Fàilte, a Mhòraig,

`S ann as a` Bhruach Tatha, ann an Dùn Dèagh a tha mi-fhìn, ach a` fuireach ann an Iapan a-nis. `S math bhith faicinn Albannach eile ann an “Saoghal nam Blogairean” mar a chanas iad!

Steaphan

11:41 PM

 
Blogger Graisg said...

a Mhòraig,

Madainn mhath agus meal do naidheachd, a bheil Inbhir Narann na phrìomh Bhaile ann an Tìr nam Blòg a-nis? Feumaidh cuir-seachadan mar bhlogerachd a bhith agad leis a leithid sneachda a th’ againn an-diugh gu dearbh. Fàilte chridheil ort, bi e math a bhith a' faighinn a Mhòraig,

Madainn mhath agus meal do naidheachd, a bheil Inbhir Narann na phrìomh Bhaile ann an Tìr nam Blòg a-nis? Feumaidh cuir-seachadan mar bhlogerachd a bhith agad leis a leithid sneachda a th’ againn an-diugh gu dearbh. Fàilte chridheil ort, bi e math a bhith faighinn beachd eile bhon bhaile bhrèagha againn ;-)

12:01 AM

 

Post a Comment

<< Home